מסיכון לסיכוי

רקע
בישראל חיים מאות אלפי ילדים, בני נוער וצעירים המוגדרים כצעירים בסיכון. נוער בסיכון הם בני נוער שחיים במצבים שמסכנים אותם, בסביבת המשפחה או הסביבה הקרובה והמיידית שלהם. רבים מבני נוער אלה נמצאים בסכנת נשירה או בניתוק ממסגרות נורמטיביות. הנשירה והניתוק של בני נוער מן המסגרות הפורמאליות – וההתדרדרות במצבם בעקבות זאת – הם תופעה מוכרת בארץ וברחבי העולם. ממדי התופעה והשלכותיה נוגעים לחברה כולה ותוצאותיה ניכרות בכלכלת המדינה, בתעסוקה, בשיעורי האבטלה, בעוני ובהתנהגויות סיכון שאינן נורמטיביות, כמו: עבריינות, שימוש בסמים וכדומה. תוצאות אלה משפיעות גם על עתיד החברה והמדינה.

מסיכון לסיכוי

חרף מאמציה של מערכת החינוך הפורמאלית להחיל את חוקי החינוך על כל ילדי ישראל, ישנם בישראל ילדים שמערכת זו מתקשה לענות על צרכיהם ולסייע להם לממש את עצמם ואת זכותם לחינוך ולהשכלה. המערכת מתקשה בפועלה בעיקר עם תלמידים הנמצאים במצבי סיכון, נשירה וניתוק כתוצאה מגורמים מגוונים – אישיים, משפחתיים, קהילתיים ואחרים – המעכבים את התפתחותם הרגשית, החברתית והקוגניטיבית.

לפיכך, עמותת מניפה הוקמה בשנת 2004 כדי לתת מענה טיפולי לצעירים בסיכון, במצבי נשירה גלויה או סמויה ובמצבי ניתוק על ידי פיתוח יוזמות חברתיות לשיפור ההוראה ובניית תכניות ומודלים למניעת נשירה. כל תכנית נוצרה כדי לתת מענה מדויק לקהל היעד ונבנתה לפי מודל טיפולי-הוליסטי שמביא בחשבון את כל ההיבטים הכרוכים בטיפול בצעירים בסיכון: ההיבט החינוכי-השכלתי, ההיבט הטיפולי-רגשי, ההיבט המשפחתי וההיבט הקהילתי-חברתי. המודל ההוליסטי מעצים את הילד, מדגיש את הכישורים האישיים שלו ומקשיב לצרכיו. גישה טיפולית זו סייעה ומסייעת למניעת נשירה של ילדים ובני נוער בישראל ולפיתוח כישורים ומצוינות של צעירים המוגדרים בסיכון ומגיעים מאוכלוסיות מוחלשות.

התכנית ההוליסטית של מניפה מתייחסת למעגל שיקומי ותפקודי, בונה מעגל לימודי-חברתי-טיפולי, מפתחת כישורים למצוינות אישית, מתכללת ומנגישה לילד כלים ליציאה ממעגל הנשירה והסיכון.

מטרות התכנית ההוליסטית ויעדיה
» מניעת נשירה של בני נוער תוך הענקת תמיכה חינוכית, חברתית ורגשית
» הכלת נוער בקהילה במסגרות נורמטיביות
» הכשרת מורים להקניית כלים טיפוליים ורגשיים לבני הנוער
» תגבורים לימודיים לצמצום פערים
» מעטפת הוליסטית המתכללת את התלמיד מול ההורים והקהילה
» מעטפת הוליסטית המתכללת חינוך, טיפול והשכלה

תאור התכנית
» כיתות מניפה מספקות לילדים מעטפת חינוכית אינטנסיבית, מותאמת תרבותית.
» התכנית מיושמת בשיתוף פעולה ותיאום עם משרדי הממשלה, רשויות מקומיות ובתי הספר.
» התוכנית פועלת בשני מסלולים :
1. "כיתת מניפה" – הכיתה נמצאת בתוך בית הספר אך מופעלת על ידי הצוות המקצועי של מניפה ובכך נותנת מענה ייחודי בתוך מסגרת נורמטיבית.
2. "כיתות קלט" – מסלול זה מיועד לנערים ולנערות אשר נמצאים במצב של נתק ארוך ממסגרת בית הספר. הכיתות ממוקמות מחוץ לבית הספר ומעניקות לנערים סביבה מוגנת אשר מאפשרת להם לחזור אט-אט לתוך המסגרת והחברה הנורמטיביות.

הדגשים המקצועיים של מודל הטיפול ההוליסטי

• ברמת מערכת החינוך – הכשרת מורים לחשיבה הוליסטית באמצעות מודל צפייה בכיתת מניפה הפועלת בהתאם לחזון מניפה; פיתוח כלים להוראה; הקניית כלים טיפוליים למורים; ניהול מערך חינוכי אינטנסיבי; תגבור לימודי אישי ומוכוונות למצוינות אישית בקרב בני 18-6;
• ברמת מערכת הרווחה – יצירת מסגרות טיפול הכוללות שיקום ותכנית חינוכית-חברתית לגילאי 18-6;
• ברמת מערכת הבריאות – הקמת מסגרות שיקום לשילוב בקהילה הנורמטיבית של מנותקים עקב הפרעה נפשית בעלי יכולות החלמה וחזרה לתפקוד נורמטיבי (גילאי 35-13);
• ברמת מערכת הקליטה – הקמת מרכז פעילות קהילתי לעולים מקהילות מוחלשות על מנת לחזק את החוסן הקהילתי ואת הסמכות ההורית, להנגיש שירותים ולהקל על קליטת הילדים והנוער במערכת החינוך;
• ברמת הצבא – הקמת מערך מנטורים כמענה תומך לעורף משפחתי. התכנית מיועדת לחיילים בסכנת נשירה או כליאה, לחיזוק השירות ולמיצוי היכולות האישיות של החייל לאורך השירות. התכנית מובילה למצוינות אישית ולתפקוד משמעותי של חיילים, למרות נקודת הפתיחה הלא- אופטימלית בה החלו את שירותם.

התכנית ההוליסטית של מניפה מתייחסת למעגל שיקומי ותפקודי, בונה מעגל לימודי-חברתי-טיפולי, מפתחת כישורים למצוינות אישית, מתכללת ומנגישה לילד כלים ליציאה ממעגל הנשירה והסיכון.

אופי תכניות העמותה
• כל תכנית של העמותה נבנית במטרה ליצור רשת ביטחון סביב הילד, רשת המונעת נתק מן המשפחה, מן הקהילה וממסגרת תפקודית נורמטיבית. המשפחה נמצאת במוקד משולש הביטחון; סביבה נבנית הרשת ממנה הילד יוצא ואליה הוא חוזר.
• תכניות מניפה מדגישות את חוסנה של המשפחה ואת יכולותיה. עם זאת, במקרה שהמשפחה אינה מתפקדת לחלוטין, פוגעת בנער/ה ומשמשת כגורם הרסני, תיבנה תכנית פרטנית ייחודית. רוב תכניות מניפה אינן מתאימות למקרים בהם יש הכרח להוצאת הילד מן הבית.
• מניפה מחברת בין גורמים שונים – כגון מערכת החינוך, מערכת הרווחה, מערכת הבריאות וצה"ל – כדי להוציא לפועל את תכניותיה באופן מיטבי לטובת כל צעיר וצעירה.
• מניפה יוצרת בתכניותיה סינתזה בין שפת החינוך, הטיפול וההשכלה וכמעט בכל תכנית של העמותה פועלים אנשי מקצוע משלושת עולמות התוכן הנ"ל:
המורה – מקנה כלים חינוכיים וטיפוליים;
המטפל – פועל בשיטות המדגישות את המוטיב הנורמטיבי והבריא הקיים ב"מטופל"; המחנך – מוביל את התכנית ומשמש "מורה לחיים" המקנה לילד מעטפת רגשית וחברתית והופך לדמות משמעותית בחייו.
• מניפה דוגלת במודל עבודה הוליסטי מקיף שמטרתו היא השבת הנוער המנותק למסגרת חברתית נורמטיבית. אנו מאמינים שיש להעצים את בני הנוער, לדאוג לפיתוח אישי וזהותי של המתבגרים ולהקנות להם כלים כגון מוטיבציה, קבלת אחריות ואמון, שיובילו אותם להשתלבות בחברה.
• מניפה מעניקה סיוע רגשי וכלכלי לנוער בסיכון/בניתוק תוך ליווי רציף ומבוקר של אנשי מקצוע רבים הכוללים: מפקחים, צוות הוראה, רכזים, יועצים, מנחים אישיים, פסיכולוגים ועוד. צוות ההוראה כולל גם פרחי הוראה (סטאז'רים) המשתתפים תדיר בסדנאות ובהשתלמויות שמטרתן היא לשפר את דרכי ההוראה בארץ.