התוכניות

מעטפת מקצועית לילדים בעלי פערים לימודיים, רגשיים, חברתיים והתנהגותיים וילדים במצבי סיכון

מנטורים המסייעים לחיילים להשלים שירות צבאי מלא ומשמעותי ולשפר את סיכוייהם להשתלב בחברה בהצלחה
מרכז יום חינוכי-טיפולי-שיקומי בירושלים המספק מסגרת תומכת ומונעת אשפוזים לנערות בנות 21-13 המתמודדות עם אתגרים נפשיים
עובדים סוציאליים המשתלבים במערכת החינוך ומסייעים בהקניית שפה טיפולית מעצימה לילדים

תוכנית התערבות בכיתות נורמטיביות בבתי ספר לשילוב של ילדים ונוער בנשירה גלויה או סמויה

מרכזי ילדים והורים הוקמו  על ידי הרווחה – כטיפול במרחב ביתי, כאשר הראיה ההוליסטי רואה את הילד וההורה כחטיבה הומוגנית. הדרכת הורים, טיפול במשפחה פגועה, המבקשת תמיכה, כל אלו הפכו את מרכזי ההורים למרחב טיפולי מיטבי.

עמותת מניפה מפעילה במועצה אזורית מטה בנימין תוכניות התערבות למניעת נשירה סמויה ולטיפול בנושרים גלויים. עם זאת, לאור העובדה שתוכניות אלו אינן מספקות פיתרון לכלל הנושרים באזור, מניפה מציעה את מיזם הכשרת מורים לישובים בהם אחוזי הנשירה – הן הסמויה והן הגלויה – הם מעל הממוצע.

בעמותת "מניפה" מאמינים שהטיפול בילדים ונוער בסיכון חייב להימשך גם מעבר לשעות הלימודים הפורמאליות, כמו גם בתקופות בהן לא מתקיימים לימודים בבתי הספר. מסגרת מעצימה – זו על צורותיה השונות – תהיה בהכרח בקשר קבוע עם שאר הגורמים בחייו של הנער על מנת להכיר את שלל ההיבטים המרכיבים את המכלול וכן על מנת ליצור רצף העצמה נכון ומדויק.

סדנאות השטח, ובמיוחד סדנאות ההישרדות במדבר, מעניקות לבני הנוער תקווה ואמונה ביכולתם ליצור לעצמם עתיד של חיים עצמאיים, מיטיבים וראויים.

תכנית חינוכית בפריסה ארצית שמטרתה שיפור סיכוייהם של תלמידים, חיילים וצעירים – השייכים לאוכלוסיות שאינן זוכות לשוויון הזדמנויות – להצליח בבגרותם בשוק עבודה שמתחוללים בו תמורות ושינויים רבים. כמו כן, התכנית מיועדת להכשרת מורים שיוציאו אל הפועל את מטרת התכנית.