תרומות

״כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו״

(משנה, מסכת סנהדרין)

מניפה פועלת משנת 2004 בקרב נוער בסיכון – למניעת נשירה מבתי ספר. הצוות המקצועי של מניפה מתמקד באתגרים החינוכיים והרגשיים של המתבגרים, במטרה להחזירם לתפקוד מלא. מניפה פועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ורשויות מקומיות – בכל הסקטורים בחברה הישראלית.

תרומות ניתנות לזיכוי במס בישראל, בארה"ב ובאנגליה