התוכניות

בחברת אחיי

מנטורים המסייעים לחיילים להשלים שירות צבאי מלא ומשמעותי ולשפר את סיכוייהם להשתלב בחברה בהצלחה

בחברת אחיי

מרכז צ'רנה

מרכז צ'רנה

מרכז אינטגרטיבי פוסט אישפוזי המספק שיקום בקהילה לנערות 13-25

עו"סים חינוך - בשלבי הקמה

עובדים סוציאליים המשתלבים במערכת החינוך ומסייעים בהקניית שפה טיפולית מעצימה לילדים 

עו"סים חינוך

עו"סים חינוך

כיתות מניפה

כיתות מניפה - למניעת נשירה

תוכנית התערבות בכיתות נורמטיביות בבתי ספר לשלילוב של ילדים ונוער בנשירה גלויה או סמויה

מרכזי העצמה למשפחה

מרכזי הורים וילדים מטעם הרווחה מופעלים על ידי מניפה בראייה הוליסטית, בדגש על "הורה ילד", המשפחה והקהילה.

מרכז הורים-ילדים

העצמה וטיפול בטראומה מלחמת חרבות ברזל

חלו"ם אישי העצמה וטיפול בטראומה על רקע מלחמת חרבות ברזל

סדנאות התערבות ראשונית במצבי טראומה ומשבר, פעילות העצמה והרגעה ומענים טיפוליים לאורך זמן.