התוכניות

מועדוניות שיקומית

מועדוניות שיקומיות

מועדוניות שיקומיות

מעטפת מקצועית לילדים בעלי פערים לימודיים, רגשיים, חברתיים והתנהגותיים וילדים במצבי סיכון

בחברת אחיי

מנטורים המסייעים לחיילים להשלים שירות צבאי מלא ומשמעותי ולשפר את סיכוייהם להשתלב בחברה בהצלחה

בחברת אחיי

מרכז צ'רנה

מרכז פוסט אישפוזי - מרכז צ'רנה

מרכז יום חינוכי-טיפולי-שיקומי בירושלים המספק מסגרת תומכת ומונעת אשפוזים לנערות בנות 21-13 המתמודדות עם אתגרים נפשיים

עו"סים חינוך

עובדים סוציאליים המשתלבים במערכת החינוך ומסייעים בהקניית שפה טיפולית מעצימה לילדים
עו"סים חינוך

עו"סים חינוך

כיתות מניפה

כיתות מניפה

כיתות המספקות ליותר מ- 10,000 בני נוער נושרים מעטפת חינוכית בתוך בית הספר או מחוצה לו

מרכז הורים-ילדים

מרכז המסייע לחיזוק התפקוד ההורי לכ-30 משפחות מרקע סוציו-אקונומי נמוך הכוללות ילדים בגילאי 13-6.

מרכז הורים-ילדים

דילוג לתוכן