מי אנחנו

עמותת מניפה-מנוף לחיים פועלת מאז שנת 2004 .צוות העמותה מותאם מגזרית, עם מודל רגיש תרבות. העמותה פועלת ברחבי הארץ .
מטרות העמותה הם:

 1. מניעת נשר וניתוק , חזרה לתפקוד של ילדים נוער וצעירים- מול מסגרות שונות בקהילה.
 2. הכשרת מורים לשיפור הוראה-הקניית שיטת מניפה למורים, בדגש על הוראה לתלמידים בקצוות- הזקוקים להוראה אחרת.
 3. פיתוח מודל מניפה לשיפור הוראה
 
מפת פעילות 2004-2022

 הפעילות שלנו לשנת תשפ"ב –  לחצו כאן 

 

 

רציונל

בישראל יש מאות אלפי ילדים ונער במצבי סיכון. או עם פגיעות הזקוקה לטיפול. חלקם הגדול גם נושר ואינו מתפקד במסגרת לימודית. העמותה פועלת ליישום חוק לימוד חובה – עבור אותם תלמידים שקופים, הזקוקים לתהליכי למידה שונים.
ילדים ונוער עם הפרעות נפש- עדיין אינם זכאים לסל שירותי שיקום, אנו מקוים כי החקיקה בענין תאפשר הקמת תכניות שיקום בקהילה והחלמה לילדים ונער עם הפרעות נפש, בין אם מדובר בטראומה והלם, פגיעות אורגנית מתמשכת, הפרעות אפיזודיות, אבדנות , דיכאון ועוד.
צעירים מעל גיל 18 הוכרו בשנים האחרונות כחלק מרצף שירותים בינמשרדי (תכנית ית"ד). עמותת מניפה מתמקדת בצעירים חיילים לאורך הגיוס. העמותה מכירה בצורך של חייל בסכנת נשר וכליאה.
הנתונים המדוייקים על היקף הנשירה והסיכון, מתפרסמים מידי שנתיים על ידי המועצה לשלום הילד. היקפי הנשירה מדאיגים מאד והם משלבים בתוכם התמודדויות בתחום עולמות של רווחה, בריאות, חינוך, קליטה ועוד.
יש ליצר פתרונות רב מערכתיים, מול אותם שנפלו בין הכסאות ולא מקבלים מענה שירותי של משרדי הממשלה.
חלק מהבעיה היא נתוני הנגשת שירותים לאוכלוסיות במצבי סיכון, מוחלשות, אשר על פי מחקרים יותר מ50% מהאוכלוסיה אינה יודעת לצרוך שירותים. המגיעים להם על פי חוק.
העמותה מפתחת שירותים בשיתוף עם משרדי ממשלה.

 • ברמת מערכת החינוך:
 • ברמת מערכת הרווחה – יצירת מסגרות טיפול , הכוללת שיקום ותכנית חינוכית-חברתית – מגיל 18-6.
 • ברמת מערכת הבריאות – הקמת מסגרות שיקום למתמודדים. במטרה להחזיר לתפקוד ולשלב בקהילה. 
 • ברמת מערכת הקליטה – הקמת מרכז פעילות קהילתי לעולים מקהילות מוחלשות על מנת לחזק את החוסן הקהילתי והסמכות ההורית, להנגיש שירותים ולהקל על קליטת הילדים והנוער במערכת החינוך.
 • ברמת הצבא – להקים מערך תומך של העורף המשפחתי לחיילים בסכנת נשר או כליאה, לחיזוק השירות ולמיצוי יכולות אישיות של החייל לאורך השירות.

מכון מניפה מדריך ומלווה אלפי פרחי הוראה לקראת שילובם במערכת החינוך, תוך שימת דגש על יכולות להוראה ולטיפול בשוליים הקשים של מערכת החינוך: נשירה, סיכון גבוה, עבריינות, אלימות. מספר התלמידים בכיתות מניפה הוא מעל 10,000 בני נוער, אשר הוגדרו על ידי המוסדות כנושרים. המורים הצעירים הוכיחו, כי בעזרת ליווי והכוונה למצוינות לימודית – השמיים הם הגבול, חרף כל הקשיים.
תכניות העמותה הביאו להצלחה גדולה הן בטווח הקצר – חזרה של בני הנוער ללמידה נורמטיבית, לתפקוד תקין ולחיבור לקהילה ולבית, והן בטווח הארוך – הישגים לימודיים גבוהיםתארים אקדמאיים ועוד.

 

הנחות המוצא ואופי התכניות

 • כל תכנית של העמותה נבנית במטרה ליצור רשת ביטחון סביב הילד, תוך שימת דגש על המשפחה, הקהילה – היינו שרשים וזכרונות , והמסגרת החינוכית.
 • בכל תכנית יש גישה רב שירותית, המתכללת חינוך, טיפול והשכלה
 • תכניות מניפה מדגישות את חוסנה של המשפחה ואת יכולותיה.
 • מניפה ומחברת בין נותני שירותים ברשויות – מערכת החינוך, מערכת הרווחה, מערכת הבריאות וצה"ל – כדי להוציא לפועל את תכניותיה באופן מיטבי.
 • מניפה דוגלת במודל עבודה הוליסטי מקיף שמטרתו היא השבת הנוער המנותק למסגרת חברתית נורמטיבית. אנו מאמינים שיש להעצים את בני הנוער, לדאוג לפיתוח אישי וזהותי של המתבגרים ולהקנות להם כלים כגון מוטיבציה, קבלת אחריות ואמון, שיובילו אותם להשתלבות בחברה.
 • מניפה מעניקה סיוע רגשי וכלכלי לנוער בסיכון/ בניתוק, תוך ליווי רציף ומבוקר של אנשי מקצוע רבים הכוללים: מפקחים, צוות הוראה, רכזים, יועצים, מנחים אישיים, פסיכולוגים ועוד. צוות ההוראה כולל גם פרחי הוראה (סטאז'רים) המשתתפים תדיר בסדנאות ובהשתלמויות שמטרתן היא לשפר את דרכי ההוראה בארץ.
 • כל תכנית מוטמעת ברשות, הן מערכתית והן בהקניית שפה וכלים. תוחלת חיים של תכנית ממוצעת תיהיה בין 2-3 שנים.

 

שיעורי הצלחה

שיעורי ההצלחה של עמותת מניפה הם גבוהים מאוד: למעלה מ-90% מבני הנוער מצליחים לחזור למסגרת החינוכית שלהם, לעבור בחינות בגרות ולהשתלב בחברה.

הצלחת התוכנית מובילה לשיפור פני החברה בישראל ולהבטחת עתידם של עשרות אלפי בני נוער בסיכון.

הישגי העמותה עד כה:

 1. חזרה לתפקוד של עשרות אלפי ילדים נוער וצעירים.
 2. מכוונות נושרים למצוינות אישית, ותפקוד ברמה גבוהה: התנדבות ,זוגיות ,הכוונה לתעסוקה
 3. הכשרת אלפי סטאזרים ומורים צעירים מול אוכלוסיות תלמידים מורכבות.
 4. יזמות חדשה בישראל – מרכז יום אינטגרטיבי בקהילה, לטיפול בילדים ונוער במצבי ניתוק עקב הפרעות נפש.
 5. כתיבת תכנית למניעת נשירה בשיתוף אגף א לנוער בסיכון.
 6. הקמת מרכז למידה ראשון למצוינות טכנולוגית בפריפריה בשיתוף קרן קיימת לישראל

תקציב

תקציב מניפה כ15 מיליון שח. התקציב בנוי ממכירת שירותים, תקציבי ממשלה, שותפים.
אנו דוגלים בשותפות מלאה בין השותפים.