מדיניות פרטיות

הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בעיון רב בטרם תעשה כל שימוש באתר זה. תנאי השימוש חלים על מדיניות פרטיות זו, ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד.

המשתמש באתר זה מתחייב בזאת כי קרא, הבין וקיבל על עצמו את הנאמר במדיניות פרטיות זו, וכי ישנה הסכמה לכך שעמותת ״מניפה-מנוף לחיים״ (ע״ר)״ תעשה שימוש במידע האישי שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו. במידה ואינך מסכים לכל התנאים הללו הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה.

איסוף ושימוש במידע

המידע שהינך מעלה באתר זה הינו באחריותך הבלעדית, והוא מאפשר לנו להעניק לך את השירות הטוב ביותר, בקרה על הנעשה באתר וביצוע שיפורים מתמידים ותוספות לשירות.

המידע שנאסף נשמר במאגרי המידע שלנו, מאוחסן על גבי מערכות המחשוב ואצל ספקי האירוח השונים ובשרתים שלהם.

דיוור

בהרשמתך לקבלת עדכונים באתר אתה מסכים בזאת כי העמותה תיצור איתך קשר באמצעות שליחת עדכונים ופרסומים מעת לעת אודות פעילות העמותה.

בכל זמן נתון תוכל להסיר את עצמך מרשימת התפוצה שלנו באמצעות פנייה לכתובת האימייל: INFO@MENIFA.ORG.IL.

שיתוף מידע

אנו מתחייבים בזאת שלא להעביר את המידע שלך לצדדים שלישיים מבלי לקבל תחילה אישור ממך בכתב ומראש.
במידה והעמותה תמכור או תפרק את נכסיה הדיגיטליים לגורם שלישי, אתה תעודכן על המהלך מראש וטרם הכפפתו למדיניות פרטיות אחרת.

איסוף מידע

בעת הרשמתך לשירותי העמותה באמצעות מילוי הטפסים המקוונים המצויים באתר, תתבקש לספק לנו פרטים אישיים מלאים כגון: שם מלא, מספר טלפון, כתובת אימייל וכיוצ״ב.

אבטחה ובטיחות

אנו דואגים לכך שהמידע שהזנת לאתר לא ינוצל לרעה, וכי לא יעשה בו שימוש בלתי מורשה באמצעות פריצה, חדירה, גילוי או השמדת הנתונים. יחד עם זאת, מדובר במערכות מחשב ועל כן הן אינן חסינות מתקלות, לפיכך, גם המידע שהזנת איננו חסין מפני כניסה בלתי מורשית לאתרנו. יחד עם זאת, אנחנו עושים מאמצים סבירים על מנת שלא יתרחשו מקרים שכאלה.

שירותי תשלום

התרומה לעמותה נעשית באמצעות שירותי צד שלישי. אנו לא שומרים את נתוני האשראי או כל מידע אחר הנוגע לפרטי ואמצעי התשלום.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות מדיניות פרטיות זאת מעת לעת ובהתאם לצרכי העמותה. בכל מקרה של שינוי תנוסח הצהרת מדיניות פרטיות חדשה על ידינו. על כל שינוי חריג במדיניות זאת תגיע הודעה מוקדמת באמצעות מערכות הדיוור שלנו. מומלץ לעיין בהצהרה זאת מעת לעת.

בכל מקרה של שאלות, הבהרות או פניה אלינו בנוגע למדיניות פרטיות זו, הינך מוזמן לפנות אלינו לאימייל: INFO@MENIFA.ORG.IL.