סדנאות שטח-טיולים-פעילות חוץ בית ספרית

הקדמה

תופעת נשירה של תלמידים היא בעיה אוניברסאלית הולכת ומתגברת; אחוז הנושרים לפי רישומי משרד החינוך לשנת תשס"ו היה כ-14.7% – אחוז שהולך וגדל מדי שנה. נוער מנותק ממסגרת בית ספרית חשוף לסכנות ישירות של שימוש לרעה בסמים ואלכוהול, עבריינות, שוטטות וזנות.

מניפה היא תכנית ייחודית הפועלת בתוך מסגרות נורמטיביות כתכנית התערבות ל-3 שנים. התכנית פועלת בתוך בתי ספר שבהם אחוז הנשירה הוא גבוה ומטרתה היא להחזיר את הנוער לתפקוד מלא, לביקור סדיר בבית הספר, להצלחה בלימודים ולפיתוח הזהות האישית.

עמותת מניפה – מנוף לחיים מטמיעה תכנית חינוכית רב-תחומית המונעת מההבנה כי מודל הוליסטי יצליח לחולל שינוי ולפרוץ את מעגל הסיכון בו נמצאים הנער או הנערה. המודל מטפל בתחומי ההוראה, הפדגוגיה והטיפול הרגשי והחברתי.

מחקרים שונים מצביעים על כך, שבקרב כ-80% מהילדים הסובלים מקשיי למידה, לקשיי הלמידה יש  רקע רגשי ולא בהכרח קוגניטיבי והילדים נמצאים תכופות במצב של משבר רגעי או מתמשך. המערכת הרגילה מספקת מענה לימודי ראוי למרבית התלמידים, אולם היא נעדרת יכולת, ידע ואמצעים לעזור בזמן משבר ולתת מענה רגשי הולם לצרכיו של הילד.  

את החסר הקיים במערכת הרגילה מניפה מבקשת למלא. ילדים המשתתפים בתכנית מניפה למניעת נשירה מקבלים ליווי וטיפול רגשי וחברתי צמוד במשך כל השנה. לכך מתווספת פעילות אינטנסיבית וממוקדת מחוץ לכותלי בית הספר בדמות טיולים או סדנאות שטח שמטרתם לקדם או "להקפיץ" את הילד לשלב מתקדם יותר בחייו.

מעת לעת, בהתאם לצורך ולשיקול דעתם של הצוותים החינוכיים במרכזי מניפה השונים, יוצאת הקבוצה לפעילות הפגתית או לסדנת שטח תובענית ומאתגרת יותר. מספר היציאות לשטח ומשך השהיה בשטח תלויים במצב הקבוצה, בתכנית החינוכית הכוללת של המרכז ובתקציב שהצליחו המרכז המסוים ועמותת מניפה לגייס לטובת פעילות זו.

רציונל

 הילד המתקשה לאורך זמן גם לימודית וגם הסתגלותית מפתח במשך הזמן דימוי נמוך על עצמו, מקשה את ליבו ועוטה מסכות רבות כאמצעי הגנה מהסביבה שפוגעת או מאיימת עליו. בזכות המסכה מצליחים הנער או הנערה "לשרוד" מבלי שייאלצו לחוות מחדש את המקומות המתסכלים, הכואבים והפגועים.    

רק לאחר תהליך ארוך מסיר הנער את המסכה ומביא את עצמו החשוף והפגוע אל תהליך הטיפול, למסע של שינוי. תהליך זה מתרחש בדרך כלל לאחר שנוצר אמון בינו ובין הצוות החינוכי, לעיתים לאחר שהות ארוכה בתכנית. בזכות סדנאות השטח, המסכות מוסרות במהירות והנערים נאלצים להתמודד עם המציאות כפי שהיא. כשאדם נמצא באזור שאינו מוכר לו, עייף, רעב, במצב של חוסר וודאות וללא שליטה על הזמן ועל סדר היום, קשה להסתיר רגשות ובוודאי קשה למנוע התפרצויות כעס ותסכול. התמודדות עם קשיים פיזיים, מיעוט שעות שינה, או אי-ידיעה בנוגע להמשך מאלצת את  הנערים להתמודד עם המציאות כפי שהיא. בשלב זה מתבצעות התערבויות מקצועיות של מטפלים ומדריכים בעיקר בעבודה קבוצתית.

במפגשים אלו מתנפצות כל הסטיגמות והדעות הקדומות ונוצרות חברויות והיכרויות מן המקום הבסיסי ביותר. ההתמקדות האגוצנטרית והאגואיסטית מפנה מקום להצלחה במשימה המשותפת והופכת להיות הנושא המרכזי עליו מדברים ואיתו מתמודדים. במפגשים בשטח יש יציאה אל מחוץ לעולם ההרגלים המוכר, התיוגים בין חברי הקבוצה והצוות נעלמים והשיפוטיות והביקורתיות החיצונית נעלמת, במיוחד עבור אותם נערים שקל לסווגם כחלשים או כטובים פחות. את מקומן של השיפוטיות והביקורתיות תופסות הרגישות לסביבה ולחברים, אפשרות הבחירה וההחלטה ותחושת העצמאות והאחריות.  

יציאה לסדנאות שטח – ובמיוחד לסדנאות הישרדות – צופנת משמעות מיוחדת עבור החניכים של  מרכזי מניפה. בני נוער אלה – שהוצאו מכלל המסגרת הנורמטיבית, גם אם הם עדיין נמצאים בביה"ס, בשל קשיים בלימודים, קשיי הסתגלות או מצב סיכוני – מתנסים בהישרדות פרטית, לעתים ללא עזרה מהבית או מהקהילה או מהמערכת בה הם לומדים.

חיבור המסע האישי והקבוצתי של כל נער או נערה אל תכנית סדנאות השטח מעניק תוקף לדבקותם בחיים, לכוחות הטמונים בהם ולהפיכתם למודעים ולבעלי שליטה בחייהם. סדנת השטח מעניקה לחניכים את ההזדמנות לראות עצמם כבעלי יכולת ולהעביר את התחושות שחוו לחיי היום יום.
חוויית הכישלון המלווה את חייהם מוחלפת בחוויית הצלחה ויכולת להאמין בעצמם. העבודה שנעשית בזמן סדנאות השטח ובעקבותיהן היא נדבך מקצועי חשוב הן בשיקומם של בני הנוער והן ביכולתנו כאנשי מקצוע לחולל עמם שינוי תפיסתי ולעזור להם לבחור שבילים ראויים במסע החיים.

סדנאות השטח, ובמיוחד סדנאות ההישרדות במדבר, מעניקות לבני הנוער תקווה ואמונה ביכולתם ליצור לעצמם עתיד של חיים עצמאיים, מיטיבים וראויים.

מטרות

מטרת-העל של תכנית מניפה

 • למנוע נשירה בקרב בני נוער הנמצאים בסיכון גבוהה על סף נשירה מבתיה"ס.
 • לאתר ולטפל באוכלוסייה שנמצאת בנשירה (מנותקים) ולהחזירם למסגרת לימודית.
 • להכשיר כוח אדם שישתלב בעתיד במערכת החינוך וירכוש כלים לטיפול בנוער נושר ו/או בילדים עם לקויות למידה וקשיים הסתגלותיים.
 • לנסות להטמיע את תכנית העבודה ההוליסטית (לימודי, חינוכי, רגשי וחברתי), בקרב מורים בבתיה"ס מהמגזרים השונים.

 

מטרת סדנאות השטח והפעילות החוץ בית ספרית

 • יציאה מהשגרה ופעילות הפגתית לבני הנוער.
 • העלאת הערך העצמי והביטחון העצמי של בני הנוער ע"י מתן הזדמנויות לחוות הצלחה ותחושת מסוגלות.
 • הצפת דפוסי התנהגות ודרכי התמודדות – הגברת המודעות העצמית.
 • יצירת אמון והבנה ביכולתם של בני הנוער לשנות את מצבם ולפתח את הרצון לשינוי.  
 • גיבוש חברתי וגיבוש בני הנוער כקבוצה.
 • פיתוח מיומנויות חיים כגון: אחריות, עצמאות, עזרה והתחשבות בזולת, מנהיגות.

עקרונות הפעלה חינוכיים ובניית תכנית יציאה לשטח

הכשרת הצוות החינוכי:

 • התנסות אנשי הצוות – קיים ערך רב לכך שאנשי הצוות במרכז (רכז, מטפל, מורים) יחוו בעצמם יציאה לסדנאות שטח ולסדנת הישרדות ויעברו את שלבי השיקוף, העיבוד הרגשי   והפקת הלקחים האישיים והקבוצתיים (עמותת מניפה תנסה לגייס תרומות למטרה חשובה זו ולהוציא סדנה כזו באחת מהחופשות המתוכננות בבתיה"ס). 

  תכנית רב-שנתית, תהליכית ומוטמעת במוסד החינוכי במשך השנה:

 • טיפול רגשי תהליכי לאורך השנה כאשר השלד המרכזי והזרז לטיפול הוא סדנאות שטח. 
 • תכנית רב-שנתית לשלוש שנים כאשר דרגת הקושי והדרישות מהחניכים יעלו בהדרגה. בשנה הראשונה מתנסים בכל סוג של פעילות (הפגתית, העשרה, ניווט וסדנת שטח בת יומיים) ובמשך השנים דרגות הקושי עולות. בשנה השנייה או השלישית (בהתאם לקבוצה) כבר מתנסים בסדנאות הישרדות הנמשכות כמה ימים.
 • תכנית ייחודית לכל מרכז – כל מרכז יבנה יחד עם האחראי על תחום סדנאות השטח מטעם מניפה תכנית ייחודית לאזור שתביא לידי ביטוי את היתרון היחסי של האזור (כמו אגמון החולה לתושבי הצפון, או נאות קדומים, נס הרים וגיא בן הינום לתושבי אזור ירושלים). רק לאחר מכן יחליטו על סוג היציאה לשטח, כך שתהיה המשכיות והזנה הדדית בין סדנאות השטח ובין המשך הפעילות בתוך המסגרות החינוכיות. 
 • שיתוף הצוות המקצועי של המרכז – הצוות המקצועי של המרכז יחליט על סוג היציאה המתאימה לקבוצה באותו שלב ויהיה אחראי להכין אותו עם איש השטח או עם החברה המוציאה את הסדנה/הטיול.
 • הטמעת התכנית לאורך השנה במרכזים ובבתיה"ס – התכנית צריכה להיות מוטמעת במסגרות החינוכיות באופן קבוע לאורך השנה. פעילות שטח תתקיים מדי שבוע או אחת לשבועיים בהתאם לקבוצה ולמסגרת התקציבית שהמרכז הצליח לגייס.

 דגשים ביציאה לשטח:

 • בכל יציאה לשטח יש מרכיב של חוויה רב-חושית, אקטיביות מול פאסיביות (בני הנוער צריכים להיות אקטיביים ולעסוק בעשייה ולא רק לקבל באופן פסיבי).
 • בכל יציאה לשטח יהיה מרכיב של עיבוד רגשי, שיקוף, משוב והפקת לקחים אישית וקבוצתית, אשר ינוהל ע"י איש הטיפול מהצוות האורגני של הקבוצה.

  הצבת אתגרים וסרגל התפתחות אישי לכל נער/ה:

 • השלכת התובנות של הנער על חייו ועיבוד מתמשך של התובנות מהיציאה לשטח – יעשה ע"י הצוות המקצועי לאחר הטיול בתוך ביה"ס אך במועד קרוב ככל האפשר.
 • כל חניך יתנסה בתפקיד ניהולי, הדרכתי או מנהיגותי ביציאה לטיול או לשטח – הצוות החינוכי יציב אתגרים אישיים וקבוצתיים לכל יציאה לשטח ויכין את התכנית עם החניכים טרם היציאה לשטח (חלוקת תחומי אחריות, סיוע בתכנון, נקודות בקרה וכדומה).

רצוי מאוד שכל חניך יתקדם לפי סרגל התפתחות אישי – במישור של לקיחת אחריות וגילויי מנהיגות. יש לשאוף לאפשר ולעודד כל חניך ביציאה לשטח להתנסות במרכיב של הדרכה או      של מנהיגות- כל אחד לפי יכולתו ולפי בחירתו. גילויי המנהיגות או האחריות יכולים לנוע על        רצף – ממטלות הדרכה ומנהיגות של מעט חברים למשך פרקי זמן קצרים ובמשימות פשוטות          ועד מנהיגות של כלל הקבוצה לפרק זמן ממושך ובמשימות מורכבות יותר.  

על הצוות החינוכי לעזור לחניך להכין את המשימה מבעוד מועד.  

סוגי סדנאות השטח ופעילות חוץ בית ספרית לפי דרגות חשיבות וקושי מהקל לכבד

בהתאם למצב הקבוצה ולהצבת המטרה, ניתן לבחור אחת או יותר מהפעילויות במשך השנה.

לכל פעילות מטרות ודרגות קושי שונות. (פירוט לכל סוג של פעילות ועקרונות מנחים בהמשך). 

 

תוכניות לפעילות חוץ בית ספרית

ערכים הנרכשים בסדנאות השטח:

 1. פיתוח יכולת ועמידה במשימה תוך היענות לאתגרים.
 2. פיתוח מיומנויות למידה תוך התנסות וחוויה.
 3. פיתוח יכולת לעבודת צוות ועזרה הדדית.
 4. קבלת אחריות.
 5. בניית דימוי עצמי חיובי.
 6. יכולת התמודדות במצבי לחץ.
 7. יכולת דחיית סיפוקים.
 8. יכולת קבלת סמכות.
 9. חיבור עם הסביבה  והבנת יחסי הגומלין אדם-סביבה ואדם לאדם.