En | עב
English | עברית

בחברת אחיי

תוכנית מנטורים לליווי חיילים לאורך השרות הצבאי

בישראל, כידוע, צה"ל מוסמך לגייס לשרות צבאי סדיר כל נער ונערה שמלאו להם 18 שנים (פרט לאלה הפטורים משירות בשל בעיות רפואיות או נפשיות, עבר פלילי וכדומה) ושרות זה הוא חלק בלתי נפרד מתהליך ההתבגרות של בני הנוער בישראל. שרות משמעותי בצה"ל אף עשוי לשמש קרש קפיצה יחיד במינו עבור צעירים הנמצאים במצבי סיכון גבוה ולסייע להם להשתלב בהצלחה בחברה בישראל.

מעצם מהותו, הצבא הוא מסגרת נוקשה, אינטנסיבית והיררכית. ההשתלבות במסגרת זו מציבה לא מעט אתגרים וקשיים בפני כלל בני הנוער המתגייסים, ובפרט בפני אלה המצויים במצבי סיכון. כך למשל, לפי נתוני משרד הביטחון, יותר מ-30% מהחיילים שהם הדור הראשון במשפחותיהם לשרת בצבא – נמצאים בסכנה של נשירה ומאסר במהלך שירותם. לפי מחקרים, רובם המכריע של חיילים אלה הם בני עולים מאוכלוסיות חלשות, כגון עולים מאתיופיה והקווקז, מבני מנשה ועוד.

מחקרים מראים, כי צעירים בני 30-18 המשתייכים לאוכלוסיות חלשות זקוקים לתוכניות תומכות רציפות. לפיכך, ממשלת ישראל החליטה להקצות משאבים למטרה זו באמצעות ארגונים לא ממשלתיים ורשויות מקומיות. עמותת מניפה נמנית עם הארגונים המציעים פתרונות בני קיימא לנוער בסיכון. כך למשל, על מנת לסייע בצמצום שיעור החיילים הנושרים ו/או נכלאים במהלך שרותם, יצרה עמותת מניפה את תוכנית "בחברת אחיי".

במסגרת תוכנית זו, מנטורים מלווים חיילים במצבי סיכון  במהלך שרותם הצבאי ומסייעים להם להתמודד בהצלחה עם הקשיים ועם האתגרים הכרוכים בשרות וכן להשלים שרות משמעותי מלא. בשלוש השנים האחרונות, ליוותה תוכנית "בחברת אחיי" כ-400 חיילים וחיילות במצבי סיכון במהלך שירותם הצבאי. המנטור משמש כעורף אזרחי נוסף לחייל, עורף שיודע לתמוך ולבנות תוכנית עבודה שמסייעת במציאת פתרונות לבעיה מורכבת.

 

ההתנדבות לפרויקט "בחברת אחיי" מתקיימת בכל רחבי הארץ. קיימים שני מסלולי התנדבות: מנטור אישי – מסלול גמיש הכולל מפגשים של החייל/ת עם המנטור וקשר שוטף לאורך השבוע); ומנטור קבוצתי – מסלול הכולל חניכה וליווי של קבוצת מלש"בים במצבי סיכון הנמצאים לקראת גיוס, העברת תכני העצמה למלש"בים והכנתם לשרות הצבאי.

  

מטרה

פיתוח הכישורים והזהות של החייל/ת על ידי דמות משמעותית מלווה.

 

יעדים

  • 500 חיילים יקבלו ליווי משמעותי במהלך השנה.
  • 80% מהחיילים יסיימו את השרות הצבאי בהצלחה.
  • 90% מהמנטורים ילוו את החייל לאורך כל שירותו הצבאי.

 

תאור הפרויקט בנקודות

  • הפרויקט הוקם בשנת 2015.
  • במסגרת הפרויקט, צה"ל מאתר חיילים בסכנת נשירה וכליאה ומציע להם להצטרף לתוכנית "בחברת אחיי".
  • שיבוץ החיילים בפרויקט נעשה על ידי הצבא ועל ידי עמותת מניפה.
  • על מנת לאתר צעירים הנמצאים במצבי סיכון, נוצר מארג שותפות בין מטה התכנית ובין מטה צה"ל ובסיסיו והרשויות המקומיות.
  • עד כה הוכשרו למעלה מ-400 מנטורים לשמש כדמות משמעותית עבור החייל לאורך השרות הצבאי.
  • התכנית לוותה במחקר הערכה שהתבצע על ידי מכון סולד.

 

 

רציונל תכנית "בחברת אחיי"

התוכנית מרכזת מנטורים (חונכים מתנדבים) אישיים לחיילים ומלש"בים המצויים במצב סיכון גבוה ובסכנת נשירה/ כליאה/ התנהגות שלילית בצבא ובחייהם האישיים. אותם מנטורים יוצרים קשר אישי עם החיילים והמלש"בים ומשמשים בתהליך דמות בוגרת, חיובית ותומכת.

התכנית מובילה קו ייחודי בכך שמנטור משמש "מבוגר משמעותי" ומלווה חייל/ מלש"ב במצב סיכון גבוה לאורך כל השרות הצבאי.

דילוג לתוכן