En | עב
English | עברית

מי אנחנו

מניפה היא עמותה הפועלת מאז שנת 2004 ומפעילה תכניות למניעת נשירת נוער וצעירים בסיכון ממסגרות נורמטיביות וכן תכניות המסייעות להשבת צעירים שהתנתקו ממסגרות נורמטיביות לתפקוד מלא.

עמותת מניפה פועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ועם גורמים נוספים ומשלבת בתכניותיה גישה הוליסטית רגשית-חינוכית ויעדים מתחומי החינוך, הרווחה והחברה.

העמותה פועלת בכל רחבי הארץ ובקרב כלל המגזרים – יהודי, ערבי, דרוזי, בדואי, ומאז הקמתה השתתפו בתוכניותיה 14,000 בני נוער והוכשרו 3,500 מורים.

רציונל

בישראל חיים מאות אלפי ילדים, בני נוער וצעירים המוגדרים כצעירים הנמצאים בסיכון, בסכנת נשירה וללא מענה טיפולי. עמותת מניפה הוקמה כדי לתת מענה טיפולי לצעירים אלה על ידי פיתוח יוזמות חברתיות לשיפור ההוראה ובניית תכניות ומודלים למניעת נשירה.

רקע

"חוק זכויות התלמיד" קובע, כי מדינת ישראל אחראית להבטיח שכל ילד יזכה לתנאים אופטימאליים ללימוד נאות, מתוך הכרה בצרכיו ובזכותו ללמוד למידה משמעותית, שתכשיר אותו לחיים עתידיים ותאפשר לו ניידות תעסוקתית וחברתית בעולם דינאמי ומשתנה. את הזכות הזו המדינה מנסה להבטיח בעזרת מערכת החינוך והשירותים השונים הקיימים עבור ילדים ובני נוער.

חרף מאמציה של מערכת החינוך הפורמלי להחיל את חוקי החינוך על כל ילדי ישראל, עדיין ישנם בישראל ילדים שמערכת זו מתקשה לענות על צרכיהם ולסייע להם לממש את עצמם ואת זכותם לחינוך ולהשכלה. המערכת מתקשה בפועלה בעיקר עם תלמידים הנמצאים בקצה הרצף, כלומר: תלמידים המושפעים מגורמים מגוונים – אישיים, משפחתיים, קהילתיים ואחרים – המעכבים את התפתחותם הרגשית, החברתית והקוגניטיבית.

ההשפעה של גורמים מגוונים אלה באה לידי ביטוי בנשירה של התלמיד מביקור סדיר בביה"ס ובהתנהגויות שאינן נורמטיביות, כגון: שימוש מזדמן בסמים ובאלכוהול, הפרעות נפשיות, התנהגות מינית בלתי מבוקרת, זנות, התנהגות עבריינית ומצוקה רגשית ונפשית.

הנשירה והניתוק של בני נוער מן המסגרות הפורמאליות וההתדרדרות במצבם בעקבות זאת הם תופעה מוכרת בארץ וברחבי העולם. ממדי התופעה והשלכותיה נוגעים לחברה כולה ותוצאותיה ניכרות בכלכלת המדינה, בתעסוקה, בשיעורי האבטלה, בעוני ובהתנהגויות סיכון שאינן נורמטיביות, כמו: עבריינות, שימוש בסמים וכדומה. תוצאות אלה משפיעות גם על עתיד החברה והמדינה. בין הנושרים ניתן לזהות שלוש תת-קבוצות בולטות:

 • בני נוער שהחליטו על ניתוק ממערכת החינוך ומפסיקים לחפש חלופות חינוכיות
 • בני נוער שלאחר פרק זמן קצר של ניתוק ממערכת החינוך מחפשים דרך להשתלב בחזרה במערכת
 • בני נוער שבגלל נסיבות חיים שאינן תלויות בהם, נשארים מחוץ למערכת החינוך

בנוסף לנשירה הגלויה של בני נוער, מחקרים מלמדים שעל כל נער שידוע כנושר גלוי נמצא נער נוסף שמוגדר כנושר סמוי (להב, 2004). עמותת  "מניפה – מנוף לחיים" מפעילה מספר מודלים שמטרתם לטפל בבני נוער במצבי נשירה, סיכון וניתוק ולצמצם את תופעת הנשירה באמצעות מניעת הנשירה הסמויה.

קהל היעד

בני נוער נושרים או הנמצאים בסיכון לנשירה הם קבוצה המתאפיינת בהתנהגויות סיכון, התמכרויות, זנות ושוטטות ברחובות. בישראל ממדי התופעה מדאיגים: 25% מהנוער מוגדר כנוער בסיכון, מתוכם 4.7% מסתובבים ברחובות. כרבע מבני הנוער משתמש בסמים ובאלכוהול.

בתחילת פעילותה של עמותת מניפה, קהל היעד המוגדר שלה היה בני נוער בגילאי חטיבת ביניים או תיכון. במרוצת הזמן, הורחב סל התכניות לגילאי יסודי ולצעירים מעל גיל 18. עבור אוכלוסיות מוחלשות כגון עולים חדשים ונוער בסיכון – שלא נכללו בתכניות מניפה המקוריות – נוצרה תכנית המשך המלווה את הצעירים לאורך השירות הצבאי.

בכל אחת מתכניות העמותה, מתבצעת התמקדות רבה בהורים, ובמקרה של אוכלוסיות עולים מוחלשות, ההורים אף מקבלים הדרכה לטיפול בילדים כבר בגיל הרך ובגילאי יסודי.

מטרות ויעדים

בתחילת דרכה של העמותה, הושם דגש על המטרות הבאות:

 • מניעת נשירה של ילדים, בני נוער וצעירים ממסגרות נורמטיביות
 • הכשרת מורים למניעת נשירה

במרוצת הזמן, התברר כי קיימת נשירה של צעירים גם משירות צבאי. מדי שנה, נושרים מצה"ל מעל 7,000 חיילים וחיילות – רובם משתייכים לאוכלוסיות מוחלשות – לפני תום שירותם.

לאור הנתונים, מניפה הרחיבה את סל הפעילות שלה על מנת להעניק מענה טיפולי מקיף ונאות לצעירים במצבי סיכון ונשירה ולצמצם את הפערים בחברה הישראלית וכיום מטרות ופעילויות העמותה הן:

 • מניעת נשירה
 • הקמת כיתות קלט לנושרים ולמנותקים
 • מיצוי כישורים ועידוד למצוינות של צעירים ישראלים בני כל המגזרים הנמצאים במצבי סיכון וניתוק ממערכת החינוך וממסגרות נורמטיביות
 • הכשרת מורים בתחילת דרכם להוראה של תלמידים רב-בעייתיים במטרה למנוע נשירה בקרב תלמידים בסיכון גבוה ופיתוח מקצועי של מורים ותיקים
 • הדרכת הורים מאוכלוסיות עולים מוחלשות לטיפול בילדים כבר בגיל הרך ובגילאי יסודי

מכון מניפה מדריך ומלווה אלפי פרחי הוראה לקראת שילובם במערכת החינוך, תוך שימת דגש על יכולות להוראה ולטיפול בשוליים הקשים של מערכת החינוך: נשירה, סיכון גבוה, עבריינות, אלימות. מספר התלמידים בכיתות מניפה הוא מעל 10,000 בני נוער, אשר הוגדרו על ידי המוסדות כנושרים. המורים הצעירים הוכיחו, כי בעזרת ליווי והכוונה למצוינות לימודית – השמיים הם הגבול, חרף כל הקשיים.

תכניות העמותה הביאו להצלחה גדולה הן בטווח הקצר – חזרה של בני הנוער ללמידה נורמטיבית, לתפקוד תקין ולחיבור לקהילה ולבית, והן בטווח הארוך – הישגים לימודיים גבוהיםתארים אקדמאיים ועוד.

הנחות המוצא ואופי התכניות

 • כל תכנית של העמותה נבנית במטרה ליצור רשת ביטחון סביב הילד, רשת המונעת נתק מן המשפחה, מן הקהילה וממסגרת תפקודית נורמטיבית. המשפחה נמצאת במוקד משולש הביטחון; סביבה נבנית הרשת ממנה הילד יוצא ואליה הוא חוזר.
 • תכניות מניפה מדגישות את חוסנה של המשפחה ואת יכולותיה. עם זאת, במקרה שהמשפחה אינה מתפקדת לחלוטין, פוגעת בנער/ה ומשמשת כגורם הרסני, תיבנה תכנית פרטנית ייחודית. רוב תכניות מניפה אינן מתאימות למקרים בהם יש הכרח להוצאת הילד מן הבית.
 • מניפה ומחברת בין גורמים שונים – כגון מערכת החינוך, מערכת הרווחה, מערכת הבריאות וצה"ל – כדי להוציא לפועל את תכניותיה באופן מיטבי.
 • מניפה יוצרת בתכניותיה סינתזה בין שפת החינוך, הטיפול וההשכלה וכמעט בכל תכנית של העמותה פועלים אנשי מקצוע משלושת עולמות התוכן הנ"ל. המורה – מקנה כלים חינוכיים וטיפוליים; המטפל – פועל בשיטות המדגישות את המוטיב הנורמטיבי והבריא הנמצא ב"מטופל"; והמחנך – מוביל את התכנית וישמש כ"מורה לחיים" המקנה לילד מעטפת רגשית וחברתית והופך לדמות משמעותית בחייו.
 • מניפה דוגלת במודל עבודה הוליסטי מקיף שמטרתו היא השבת הנוער המנותק למסגרת חברתית נורמטיבית. אנו מאמינים שיש להעצים את בני הנוער, לדאוג לפיתוח אישי וזהותי של המתבגרים ולהקנות להם כלים כגון מוטיבציה, קבלת אחריות ואמון, שיובילו אותם להשתלבות בחברה.
 • מניפה מעניקה סיוע רגשי וכלכלי לנוער בסיכון/ בניתוק, תוך ליווי רציף ומבוקר של אנשי מקצוע רבים הכוללים: מפקחים, צוות הוראה, רכזים, יועצים, מנחים אישיים, פסיכולוגים ועוד. צוות ההוראה כולל גם פרחי הוראה (סטאז'רים) המשתתפים תדיר בסדנאות ובהשתלמויות שמטרתן היא לשפר את דרכי ההוראה בארץ.

שיעורי הצלחה

שיעורי ההצלחה של עמותת מניפה הם גבוהים מאוד: למעלה מ-90% מבני הנוער מצליחים לחזור למסגרת החינוכית שלהם, לעבור בחינות בגרות ולהשתלב בחברה.

הצלחת התוכנית מובילה לשיפור פני החברה בישראל ולהבטחת עתידם של עשרות אלפי בני נוער בסיכון.

 

דילוג לתוכן