כיתות מניפה

כיתות מניפה מספקות מענה לימודי מותאם לכל תלמידה ותלמיד, תמיכה רגשית וחברתית, ליווי מקצועי ופעילויות העצמה אישית. התכנית פועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, רשויות מקומיות ובתי ספר.

כיתות קל"ט: כיתות לנוער מנותק-החוזר ללמידה במוסד נורמטיבי, בתוספת מניעת נשירה במוסדות נורמטיביים:-ארץ הצבי-אמית ירושלים-בני צבי-ברנקו וייס טבריה