הכשרת מורים

רציונל

עמותת מניפה מפעילה במועצה אזורית מטה בנימין תוכניות התערבות למניעת נשירה סמויה ולטיפול בנושרים גלויים. עם זאת, לאור העובדה שתוכניות אלו אינן מספקות פיתרון לכלל הנושרים באזור, מניפה מציעה את מיזם הכשרת מורים לישובים בהם אחוזי הנשירה – הן הסמויה והן הגלויה – הם מעל הממוצע. 
במסגרת מיזם זה נכשיר מורים להפוך ל"מחנכים לחיים" שילוו תוכניות אישיות מול נושרים ברמות סיכון שונות. השותפים במיזם ברמה הארצית יהיו המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה, האגף להשתלמויות והאגף להכשרת עובדי הוראה של משרד החינוך וכן הרשות המקומית.
ברמה אזורית תתקיים הכשרה מלווה בחונכות, כסטאז', וסביב ההכשרה תקום ועדת התמדה  בכל יישוב בו פועל המיזם. כמו כן, תוקמנה ועדה בית ספרית בכל מוסד חינוכי בישוב וועדת היגוי יישובית.

 

מטרת התוכנית

המטרה הכללית של קורס הכשרת מורים בחסות מכון מניפה היא הכשרת מורות ומורים מן השורה כסוכני שינוי עומק בכל הנוגע לתפיסת מערכת החינוך את צרכי התלמיד ותפקידי המורה במערכות החינוך בישראל.

התוכנית כוללת הכשרה מקצועית, אשר תרחיב את כושר ההבנה והראיה הטיפולית, בנוסף לחינוכית, של מורים מקצועיים ומחנכים שיימצאו מתאימים לכך. ההכשרה הטיפולית כוללת שיעורים עיוניים ויישומיים שמטרתם הכשרת אנשי הוראה להיות "מורים חונכים" – מורים שישמשו דמות חינוכית אקטיבית המעורבת ברמה המקצועית והאישית ומסוגלת להתערבויות עומק המאפשרות תמיכה לימודית-דידקטית ונפשית-רגשית לאוכלוסיית התלמידים, המורים, ההורים ולסך מערכת החינוך הבית-ספרית.

תפקידיו העיקריים של המורה-חונך הם:

 • ללוות בני נוער במצבי נשירה סמויה כדי למנוע היפלטות מוחלטת שלהם  ממערכת החינוך;
 • להפעיל – לצד תוכנית הלמידה – גם תוכנית התנהגותית (coaching), אשר תתייחס למכלול התופעות הגורמות לנשירה: קשיי התנהגות, בעיות רגשיות/נפשיות, לקויות למידה ועוד.

דרישות הקבלה לקורס יוגדרו במשרד החינוך בתיאום ובשיתוף עם אגודת המורים הטיפוליים בישראל.

 

תכני הכשרת המורים

התוכנית המוצעת נבנתה מתוך הבנה כי בבסיס ההכשרה יש לכלול שלושה תחומי תוכן:

 1. הכרה תיאורטית רחבה של צרכים דידקטיים ורגשיים של התלמיד המיוחד, תוך התחשבות במבנה-על של תחומי הידע שהתחום מכיל בתוכו.
 2. פיתוח אישי ופרופסיונאלי של המורה הטיפולי, ובכלל זה פיתוח מיומנויות עבודה בתחום ההוראה הטיפולית.
 3. ידע, הבנה והיכרות עם אוכלוסיית התלמידים שהם מושא התמיכה והליווי של המורה הטיפולי (כולל אוכלוסיות בעלות אפיונים ייחודיים או בעלות צרכים מיוחדים).

נושאי ההכשרה:

 • היכרות עם תופעת הנשירה על כל מרכיביה;
 • הקנית כלים להתמודדות עם כל מרכיבי הנשירה;
 • תיאוריה ויישום בהתנסות מלווה בהדרכה (ליווי סטאז');
 • היכרות עם רצף שירותים לנער/ה בסיכון;
 • יצירת תיווך ומערך תומך לנער/ה בסיכון.

תוכנית ההכשרה

ההכשרה מורכבת מלימודים ברמה אקדמית ומסטאז' מלווה בהדרכה. במהלך ההכשרה -שמטרתה, כאמור לעיל, להכשיר מורים למנוע נשירה – ילווה כל סטודנט נושר או נושרת ביישוב. מורים שיעברו את ההכשרה בהצלחה ישמשו כ"בעלי תפקיד" למניעת נשירה ברמה בית ספרית ויישובית.

ועדת ההיגוי היישובית אמונה על איסוף נתונים וקבלת החלטות על סמך נתונים אלו. המלצות הוועדה יועברו לכל מפעילי התוכניות למניעת נשירה מטעם משרד החינוך, למחלקה לביקור סדיר, למחלקה לקידום נוער, לעמותות שונות וכו' .

ההכשרה כוללת הדרכה פרטנית וקבוצתית לכל סטודנט. הסטודנטים מחויבים להשתתף בכל ההרצאות ולהתנסות בסטאז' במהלך הקורס, סטאז' שילווה בתשלום עבור כל חניך-נושר.

לאחר הקורס יועסקו המורים במניעת נשירה על ידי הרשות, בהתאם להמלצת ועדת ההיגוי.

ההכשרה תתבצע על ידי צוות מומחים של מכון מניפה.

אופי אוכלוסיית הנושרים: שכבה סוציו-חינוכית בינונית וגבוהה, שכבה סוציו אקונומית בינונית ונמוכה, משפחות ברוכות ילדים. חלק מהילדים חוו טראומות עקב המתח הביטחוני או בשל פעולות טרור, אך ישנם ילדים רב-בעייתיים האופייניים לאוכלוסיה ההטרוגנית במוסדות האזוריים.

גיוס מורים מתאימים להכשרה יתבצע בעיקר על ידי מנהלי המוסדות ומיון המועמדים יתבצע על ידי מכון מניפה.

 

יעדי התוכנית

 • התוכנית תיצור במכללה מסלול בו תינתן תעודה מיוחדת ל"מורה-חונך"; תעודה זו תשמש המלצה למנהלי בי"ס, להורים ולמשרד החינוך.
 • תוכנית עבודה מעשית שנה ג' – בשילוב  קורס שנתי.
 • תוכנית סטאז' – בליווי סדנת סטאז' ייחודית לנושא הנשירה – שילוב הסטאז'ר בתוכנית מניפה למניעת נשירה.
 • תוכנית סטאז' ייחודית להוראה, שלא במסגרת חינוך מיוחד, אלא כחלק מתוכנית למניעת נשירה. במסגרת הסטאז' יתנסה המורה בהוראה בקבוצות (60%) לצד היותו חונך פרטני (40%) על מנת למנוע נשירה.

 

השלב התיאורטי של התוכנית

א. היכרות עם תופעת הנשירה – 4 שיעורים.

ב. הקניית כלים להתמודדות – 6 שיעורים.

שלב היישום

ג. התנסות בהוראה חונכת – עבודה מעשית שנה ג' – פרטני/קבוצתי.

קורס למורה – חונך – שנה ג'.

לימודי תעודה – אם ההכשרה תאושר כמסלול של לימודי תעודה מוכרים.

סטאז' – במניפה

 

נהלים

האחריות הכוללת על המיזם – כפיילוט – מוטלת על הנהלת מניפה.

החלטה על הקמת מיזם היא החלטה משולבת של כל הגורמים הבאים:

 1. ישובים בהם פעלה תוכנית מניפה שנה או יותר.
 2. ישובים מסומנים לפי קריטריונים של המחלקה לביקור סדיר.
 3. ישובים בהם מתקיים שיתוף פעולה בין כל השותפים.
 4. יישובים המאושרים על ידי הפיקוח.
 5. הסכמה של מכון מניפה להפעלת המיזם.

הקמת ועדת היגוי למיזם

חברי הועדה – בכל ועדה ישבו נציגי הרשות/המוסד, נציג מניפה, מחנך לחיים, וכן המפקח הכללי על ביקור סדיר.

הנפקת חוברת הדרכה כתובה לשותפים – באחריות מכון מניפה.

מנהלי ביה"ס יקבלו תדרוך מהמנחה האזורי של מניפה וייערכו לקראת התוכנית.

מנהלי ביה"ס יהיו שותפים בבחירת הסטודנטים. הנהלת מניפה תערוך מיון נוסף. ועדת ההיגוי רשאית לפסול כל מורה שיבקש להיות סטודנט בקורס אם יעלה ספק לגבי כישוריו למניעת נשירה.

הקריטריונים לבחירת המורים יועברו למנהלי המוסדות ויפורסמו בעלונים האזוריים.

מניפה רשאית להוסיף להכשרה סטודנטים נוספים שאינם מתחום הרשות, ביניהם צוות מניפה הפועל באזור.

המיזם מוכר כגמול השתלמות.

אם הרשות תממן את ההכשרה, יהיו הסטודנטים פטורים מתשלום.

כל סטודנט בעל תעודת הוראה יקבל גמול השתלמות.

כל סטודנט שיחנוך נושר/ת בזמן ההשתלמות יקבל תשלום חד פעמי כבונוס עבור החונכות, למעט עובדי מניפה.