דבר יו"ר הדירקטוריון

אני גאה לכהן כיו"ר הדירקטוריון של עמותת מניפה – מנוף לחיים.

25% מבני הנוער בישראל מוגדרים כנוער בסיכון, מביניהם 4.7% מסתובבים ברחובות וכ-25% צורכים סמים ואלכוהול. רבים מבני נוער אלה נושרים ממסגרות נורמטיביות (כגון בית הספר והצבא) או נמצאים בסיכון לנשירה.

עמותת מניפה הציבה לה למטרה למנוע נשירה של נוער בסיכון ממסגרות נורמטיביות ולהשיב למסגרות אלה נוער וצעירים שכבר נשרו; ולטובת המטרה החשובה הזאת פועלת העמותה בהצלחה מאז 2004 בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ועם גורמים נוספים. מאז הקמתה, השתתפו בתוכניות העמותה כ-14,000 בני נוער וצעירים בני כל המגזרים והוכשרו כ-3,500 מורים.

הגישה הטיפולית הייחודית של מניפה – גישה הוליסטית רגשית-חינוכית – תרמה להצלחה ניכרת של תוכניות העמותה: למעלה מ-90% מבני הנוער המשתתפים בתוכניות העמותה מצליחים לחזור למסגרת החינוכית שממנה נשרו, לעבור בחינות בגרות ולהשתלב בחברה. בכך, תורמת העמותה את חלקה לשיפור פני החברה והכלכלה בישראל.

אני קוראת לכלל המגזרים בחברה הישראלית לקחת חלק בפעילות המבורכת שלנו לטובת הבטחת עתידם של עשרות אלפי בני נוער וצעירים ישראלים.

 

בברכה,
נורית פוקס
יו"ר הדירקטוריון