En | עב
English | עברית

התוכניות

מעטפת מקצועית לילדים בעלי פערים לימודיים, רגשיים, חברתיים והתנהגותיים וילדים במצבי סיכון

מנטורים המסייעים לחיילים להשלים שירות צבאי מלא ומשמעותי ולשפר את סיכוייהם להשתלב בחברה בהצלחה
מרכז יום חינוכי-טיפולי-שיקומי בירושלים המספק מסגרת תומכת ומונעת אשפוזים לנערות בנות 21-13 המתמודדות עם אתגרים נפשיים
עובדים סוציאליים המשתלבים במערכת החינוך ומסייעים בהקניית שפה טיפולית מעצימה לילדים

כיתות המספקות ליותר מ- 10,000 בני נוער נושרים מעטפת חינוכית בתוך בית הספר או מחוצה לו

מרכז המסייע לחיזוק התפקוד ההורי לכ-30 משפחות מרקע סוציו-אקונומי נמוך הכוללות ילדים בגילאי 13-6.

עמותת מניפה מפעילה במועצה אזורית מטה בנימין תוכניות התערבות למניעת נשירה סמויה ולטיפול בנושרים גלויים. עם זאת, לאור העובדה שתוכניות אלו אינן מספקות פיתרון לכלל הנושרים באזור, מניפה מציעה את מיזם הכשרת מורים לישובים בהם אחוזי הנשירה – הן הסמויה והן הגלויה – הם מעל הממוצע.

בעמותת "מניפה" מאמינים שהטיפול בילדים ונוער בסיכון חייב להימשך גם מעבר לשעות הלימודים הפורמאליות, כמו גם בתקופות בהן לא מתקיימים לימודים בבתי הספר. מסגרת מעצימה – זו על צורותיה השונות – תהיה בהכרח בקשר קבוע עם שאר הגורמים בחייו של הנער על מנת להכיר את שלל ההיבטים המרכיבים את המכלול וכן על מנת ליצור רצף העצמה נכון ומדויק.

סדנאות השטח, ובמיוחד סדנאות ההישרדות במדבר, מעניקות לבני הנוער תקווה ואמונה ביכולתם ליצור לעצמם עתיד של חיים עצמאיים, מיטיבים וראויים.

עמותת מניפה פתחה, בשותפות עם קק"ל, את בית קק"ל כמרכז העצמה חדשני המעניק כלים למצוינות דרך מעורבות חברתית והתנדבות למען האחר. מניפה מחזקת בכך את הגאווה והרצון של הנוער להצטיין, להתפתח, לתרום למדינת ישראל ולהעשיר את החברה בידע ובחכמה.

דילוג לתוכן