מרכז צ׳רנה

מרכזי תמיכה חינוכית-רגשית למתבגרים- מניפה מציעה מודל טיפולי לנוער במצבי משבר, בתוך סביבתם הקהילתית. נוער המתמודד עם אתגרים נפשיים מגוונים, זוכה במסגרת זו לסביבה בטוחה ותומכת, תכנית לימודים מותאמת אישית, טיפול רגשי פרטני והעצמה כללית. מרכז צ'רנה בירושלים הוא מרכז הדגל של מניפה בתחום זה. התכנית זוכה לתמיכה מצד משרד הרווחה, ומנוהלת בשיתוף עם ויצו, ג'וינט ישראל ושותפים נוספים.

מרכז יום אינטגרטיבי פוסט אישפוזי בקהילה- לגישור ושילוב בקהילה של ילדים ונוער אחרי אשפוז. בשיתוף משרד הבריאות הרווחה והחינוך. בהובלת התכנית הלאומית בשיתוף מטה בנימין.