מרכז צ'רנה

מניפה ע"ר 580434272 | טלפון 02-5829425 | רבינוביץ' 33 ת.ד. 9760 ירושלים | מיקוד 9109701