מרכזי טיפול לנוער

מרכזי העצמה לנוער: מרכזים לנוער בדגש על טיפול, והעצמה, בשיתוף משרד הרווחה.
מט"ל (מרכז טיפולי לנוער) הוא בית חם הנותן מסגרת טיפולית כוללנית בקהילה, המעניקה לבני נוער בסיכון ובמצוקה מענה בתחום האיתור, טיפול וחינוך. כמו כן, במסגרת זו ניתן סיוע אישי וכלים להתמודדות עם קשיים ואתגרים. המט"ל נועד לייצר מסגרת בטוחה ויציבה המעניקה משמעות לחייהם של הנערים. נצרת וטירת הכרמל: מרכזי השכלה עם מעטפת רגשית-חברתית. מרכז למצוינות-לנוער בנצרת: מניפה מפעילה מרכז למידה למצוינות בפריפריה בשיתוף קק"ל. מט"ל לוד ונתניה: מרכזי טיפול עם מעטפת חינוכית-שיקומית, בשיתוף הרשויות קק"ל, ומשרדי ממשלה.