מניפה לגובה

תכנית לטיפול בנערות בעלות זיקה דתית שהן על קצה רצף הטיפול. מטרת התכנית, חזרה לתפקוד נורמטיבי, 12 שנות לימוד וזכאות לבגרות. שילוב בשירות לאומי/צבאי, חיזוק הקשר עם המשפחה והכוונה להקמת משפחה נורמטיבית.